Sorgbinderi


Arbeider laget av elevene i 2 BLA samarbeidsoppgave  
                                                                
Laget av  Henriette
   

Laget av Ida


Laget av Doha

Laget av Heidi
Laget av Monica


Gruppearbeid Celine, Henriette, Mari og Marthe 


Båredekorasjoner uke 3